NewSold out
O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards - Hazel Walford Davies - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards - Hazel Walford Davies - Siop y Pethe

O.M. - Cofiant Syr Owen Morgan Edwards - Hazel Walford Davies

£29.99

ISBN: 9781848518643
Publication Date: February 2020
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Hardback, 252x170 mm, 786 pages
Language: Welsh

Owen Morgan Edwards, from Llanuwchllyn in Gwynedd, was a politician, scholar, writer and publisher of magazines. He is well-known for publishing periodicals for adults and children, as well as writing books and essays about history, politics, and travel. This is the first ever complete biography about the life of OM Edwards. 88 black and white photographs.

Gwleidydd, ysgolhaig, llenor, a chylchgronnwr o Lanuwchllyn, Gwynedd oedd Owen Morgan Edwards sydd yn adnabyddus am gyhoeddi cylchgronau i oedolion a phlant yn ogystal ag ysgrifennu llyfrau ac ysgrifau ar hanes, gwleidyddiaeth, a theithio. Dyma ydy'r cofiant cyflawn cyntaf erioed am fywyd OM Edwards. 88 o luniau du a gwyn.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75