Skip to product information
1 of 1

Octopus Mind - Rachel Carney

Octopus Mind - Rachel Carney

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae cyfrol o gerddi Rachel Carney, Octopus Mind, yn archwilio dryswch niwroamrywiaeth, canfyddiad a'r meddwl dynol. Maent yn cyflwyno'r awydd i ddeall ac i brofi dealltwriaeth gan yr hunan a chan eraill mewn byd cymhleth, gan adlewyrchu ar brofiad y bardd o dderbyn deiagnosis o dyspracsia pan oedd yn oedolyn.

English Description: Rachel Carney's Octopus Mind plays with an array of rich and original metaphors to explore the intricacies of neurodiversity, perception and the human mind. These poems articulate the desire to understand and be understood by oneself and others in a complex world, reflecting on the poet's experience of being diagnosed with dyspraxia as an adult.

ISBN: 9781781727102

Awdur/Author: Rachel Carney

Cyhoeddwr/Publisher: Seren

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-07-17

Tudalennau/Pages: 64

Iaith/Language: EN

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details