Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Our Backyard War - West Merioneth in World War II

Our Backyard War - West Merioneth in World War II

Regular price £12.99
Regular price Sale price £12.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A collection of memories and stories by those who lived and trained in the western area of Merioneth during the Second World War; by their efforts, service and dedication, they kept up the morale and pride of all to ensure victory against the adversities encountered. 30 colour and 97 black-and-white images.

Casgliad o atgofion a straeon gan drigolion Meirionnydd a fu'n cefnogi ymgyrch y rhyfel yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Roedd eu hymdrechion, eu gwasanaeth a'u dyfalbarhad wedi cynnal ysbryd a balchder y rhai oedd yn ceisio sicrhau buddugoliaeth. 30 llun lliw a 97 llun du-a-gwyn.
View full details