Skip to product information
1 of 1

Pantglas - Mihangel Morgan

Pantglas - Mihangel Morgan

Regular price £8.95
Regular price Sale price £8.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Mae trigolion pentre dychmygol Pantglas yn wynebu newid byd wrth i'r gwaith mawr ar yr argae ddigwydd o'u cwmpas. Symud fydd eu hynt, ond cyn hynny bydd llawer o ddŵr wedi mynd dan bont eu bywydau. Nofel egnïol sy'n defnyddio peth o hanes Llanwddyn a Llyn Efyrnwy fel man cychwyn i ddychymyg byrlymus Mihangel Morgan. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn 2011.

English Description: A new era is afoot for the inhabitants of imaginary village Pantglas as major work to the reservoir takes place around them. They will have to move, but a surge of water will have passed under the bridge before then. A lively novel which uses some of the history of Lake Vyrnwy and Llanwddyn as a starting point for Mihangel Morgan's riotous imagination. Reprint; published 2011.

ISBN: 9781847713186

Awdur/Author: Mihangel Morgan

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2014-01-31

Tudalennau/Pages: 192

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details