Skip to product information
1 of 1

Pawb a Phopeth: Byd y Gymraeg / World of Welsh - Elin Meek

Pawb a Phopeth: Byd y Gymraeg / World of Welsh - Elin Meek

Regular price £12.99
Regular price Sale price £12.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Croeso i fyd y Gymraeg – byd sy’n llawn geiriau, lliw, bywyd a chalon. Dewch ar daith i ganfod trysorau’r Gymraeg, o ystyr enwau lleoedd, i idiomau a diarhebion. Cewch grwydro maes yr Eisteddfod a dysgu am draddodiadau, taclo treigladau a phobi bara brith! Dyma lyfr godidog i blant ac oedolion i gael dysgu am Gymru a’r Gymraeg, a’i chyfraniad pwysig i’n byd.

English Description: Welcome to the world of Welsh – a world full of words, colour, vibrancy and heart. Come on a journey to discover the treasures of the Welsh language, from the meaning of place names to idioms and proverbs. Explore the Eisteddfod field, learn about traditions, tackle mutations, and bake bara brith! A magnificent book for children and adults to learn about Wales and the Welsh language.

ISBN: 9781804162729

Awdur/Author: Elin Meek

Cyhoeddwr/Publisher: Rily

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-08-04

Tudalennau/Pages: 72

Iaith/Language: BI

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details