Skip to product information
1 of 1

Perthyn - Siân Northey

Perthyn - Siân Northey

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nofel sy'n dilyn Helen a John, mam a mab. Mae gan Helen gyfrinach. Daw'r amser pan mae'n rhaid iddi rannu'r gyfrinach hon â'i mab. Canlyniad eu cyfrinach yw bod yn rhaid iddynt symud i ran arall o'r wlad bob pymtheg mlynedd gan achosi newidiadau yn eu perthynas â'i gilydd. Daw Helen i brofi cariad mewn sawl gwedd ac mae hi a'i theulu'n gorfod ymgodymu â'r gwahanu sydd ar y gorwel.

English Description: A novel following Helen and John, a mother and son. Helen has a secret. Time will come when she has to share her secret with her child, the result of which is that they must move to a new part of the country every fifteen years, causing the nature of their relationship to change. Helen experiences love in many ways and has to cope with looming separation.

ISBN: 9781785622281

Awdur/Author: Siân Northey

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2019-12-18

Tudalennau/Pages: 144

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details