Perthyn Siân Northey

Product Description

ISBN: 9781785622281 Publication Date February 2019
Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul
Format: Paperback, 195x129 mm, 144 pages
Language: Welsh

Description
A novel following Helen and John, a mother and son. Helen has a secret. Time will come when she has to share her secret with her child, the result of which is that they must move to a new part of the country every fifteen years, causing the nature of their relationship to change. Helen experiences love in many ways and has to cope with looming separation.

Nofel sy'n dilyn Helen a John, mam a mab. Mae gan Helen gyfrinach. Daw'r amser pan mae'n rhaid iddi rannu'r gyfrinach hon â'i mab. Canlyniad eu cyfrinach yw bod yn rhaid iddynt symud i ran arall o'r wlad bob pymtheg mlynedd gan achosi newidiadau yn eu perthynas â'i gilydd. Daw Helen i brofi cariad mewn sawl gwedd ac mae hi a'i theulu'n gorfod ymgodymu â'r gwahanu sydd ar y gorwel.
£8.99
Maximum quantity available reached.