Poeth! - Cerddi Poeth ac Oer

Product Description

ISBN: 9780862435707 Publication Date April 2009
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont
Edited by Non ap Emlyn Illustrated by Marian DelythSuitable for age 12+ or Key Stage 3/4 Format: Paperback, 205x205 mm, 138 pages
Language: Welsh

Description
A selection of 96 poems dealing with diverse issues of interest to young people, such as relationships within families and amongst peers, bullying, love and loneliness, social and economic unfairness, including the words of contemporary songs and a useful glossary on each page. Reprint; first published in August 2001. Tir na n-Og Award winner 2002.

Detholiad o 96 o gerddi yn delio ag amrywiaeth o bynciau trafod o ddiddordeb i ieuenctid, megis perthynas pobl â'i gilydd o fewn teuluoedd ac ymhlith cyfoedion, bwlio, cariad ac unigrwydd, annhegwch cymdeithasol ac economaidd, yn cynnwys geiriau caneuon cyfoes a geirfa ddefnyddiol ar bob tudalen. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Awst 2001. Enillydd Gwobr Tir na n-Og, 2002.
£4.95
Maximum quantity available reached.