Skip to product information
1 of 1

Poeth! - Cerddi Poeth ac Oer

Poeth! - Cerddi Poeth ac Oer

Regular price £4.95
Regular price Sale price £4.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Detholiad o 96 o gerddi yn delio ag amrywiaeth o bynciau trafod o ddiddordeb i ieuenctid, megis perthynas pobl â'i gilydd o fewn teuluoedd ac ymhlith cyfoedion, bwlio, cariad ac unigrwydd, annhegwch cymdeithasol ac economaidd, yn cynnwys geiriau caneuon cyfoes a geirfa ddefnyddiol ar bob tudalen. Adargraffiad; cyhoeddwyd gyntaf yn Awst 2001. Enillydd Gwobr Tir na n-Og, 2002.

English Description: A selection of 96 poems dealing with diverse issues of interest to young people, such as relationships within families and amongst peers, bullying, love and loneliness, social and economic unfairness, including the words of contemporary songs and a useful glossary on each page. Reprint; first published in August 2001. Tir na n-Og Award winner 2002.

ISBN: 9780862435707

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2009-04-01

Tudalennau/Pages: 138

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2022-04-03

View full details