Skip to product information
1 of 1

Policing Yesterday, Today, Tomorrow

Policing Yesterday, Today, Tomorrow

Regular price £24.99
Regular price Sale price £24.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Trwy lens Heddlu De Cymru, dyma gyfrol sy'n adlewyrchu ar y newid yn rôl yr heddlu mewn cymdeithas, ac a ysgrifennwyd gan swyddogion heddlu ac ymchwilwyr ar y cyd. Ymdrinir â phynciau allweddol megis heddlua'r gymuned; ymchwiliadau troseddol mawrion; atal trais; rhywedd a heddlua; technoleg yr heddlu; ac arweinyddiaeth.

English Description: Through the lens of South Wales Police, this volume reflects upon the changing role of the police in society. Written by police officers and researchers working collaboratively, it covers key topics including neighbourhood policing; major crime investigation and violence prevention; gender and policing; police technologies; and leadership.

ISBN: 9781837720842

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-10-23

Tudalennau/Pages: 326

Iaith/Language: EN

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details