Skip to product information
1 of 1

Political Philosophy Now: Groups in Conflict - Equality Versus Community - Donald Franklin

Political Philosophy Now: Groups in Conflict - Equality Versus Community - Donald Franklin

Regular price £9.99
Regular price Sale price £9.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Cyfrol yn bwrw golwg ar foesoldeb grwpiau. Mae'r awdur yn ystyried y gwrthdaro a'r tyndra sy'n bodoli rhwng pleidioldeb a thegwch o fewn athroniaeth wleidyddol ac o fewn ystyriaethau ymarferol. Mae'n gwneud hyn drwy ddefnyddio dadleuon damcaniaethol wrth drafod materion ymarferol cyfoes megis polisi mewnfudo ac allfudo.

English Description: This book is about the morality of groups. The author addresses the conflict and tensions that exist between impartiality and partiality within political philosophy, and ordinary thought and practice by relating theoretical arguments to pressing contemporary practical issues such as immigration and emigration policy.

ISBN: 9780708320242

Awdur/Author: Donald Franklin

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2008-04-03

Tudalennau/Pages: 234

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Non-Stock Item - Ordered on request

View full details