Posau Bach / Mini Puzzles - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Posau Bach / Mini Puzzles - Siop y Pethe

Posau Bach / Mini Puzzles

£9.99
A valuable collection of bilingual Maths activities and puzzles, primarily for 6-11 year olds, that can be photocopied and used at school with a teacher or at home with parents/guardians. The activities provide opportunities to explore new mathematical ideas.

Casgliad gwerthfawr o weithgareddau a phosau Mathemateg ar gyfer plant 6-11 oed yn bennaf. Llyfr dwyieithog y gellir ei lungopïo a'i ddefnyddio yn yr ysgol dan arweiniad athro neu yn y cartref gyda rhieni/gwarchodwr. Mae'r gweithgareddau yn gyfle i blant arbrofi gyda syniadau mathemategol newydd.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75