Posau Maths

Product Description
This pack is bursting with puzzles and games that will put your maths skills to the test. Use the pen to write the answers on the wipe clean cards. First Published in 2010.

Mae'r bocs yma'n llawn o bosau a gêmau sy'n cynnig her a sialens fathemategol. Defnyddiwch y pen i ysgrifennu'r atebion ar y cardiau sgwennu ac yna eu sychu'n lân. Cyhoeddwyd yn gyntaf yn 2010.
£5.99
Maximum quantity available reached.