Skip to product information
1 of 1

Rara Avis - Manon Rhys

Rara Avis - Manon Rhys

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Nofel wedi ei lleoli yn un o bentrefi Cwm Rhondda yn yr 1950au yn portreadu hapusrwydd a thristwch merch ddeg oed sy'n cofnodi ei gweithgareddau a'i hemosiynau, a'i pherthynas gymhleth gyda chyfoedion ac oedolion, yn arbennig ei pherthynas gyda'i mam alcoholig ac emosiynol ansefydlog.

English Description: A novel set in a Rhondda valley village in the 1950s portraying the happiness and sadness of a ten-year old girl who records her childhood activities and emotions, and her complex relationship with peers and adults, especially her relationship with her emotionally unstable and alcoholic mother.

ISBN: 9781843235316

Awdur/Author: Manon Rhys

Cyhoeddwr/Publisher: Gomer@Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2005-04-01

Tudalennau/Pages: 384

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details