Skip to product information
1 of 1

Religion, Education and Culture: Growing up in Multifaith Britain - Youth, Ethnicity and Religion - Alan Smith

Religion, Education and Culture: Growing up in Multifaith Britain - Youth, Ethnicity and Religion - Alan Smith

Regular price £35.00
Regular price Sale price £35.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Y mae'r llyfr hwn yn canolbwyntio ar ffydd ac arferion crefyddol cymunedau Cristnogol, Hindŵaidd, Mwslemaidd a Sicaidd yn un o ardaloedd mwyaf amlddiwylliannol Prydain. Dengys drwy astudiaeth ddwys ar 3418 o bobl yn eu harddegau, a thrwy ddefnyddio gwybodaeth o astudiaethau gwahanol, sut y mae crefydd yn ffactor o bwys wrth geisio deall cymunedau ac unigolion.

English Description: This book focuses on religious beliefs and practices of the Christian, Hindu, Muslim and Sikh communities in one of the most multicultural parts of Britain. Based on an in-depth study of 3418 teenagers in Walsall, and using data from other UK studies, it demonstrates that religion is a decisive factor in understanding communities and individuals.

ISBN: 9780708320563

Awdur/Author: Alan Smith

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2007-08-09

Tudalennau/Pages: 160

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Non-Stock Item - Ordered on request

View full details