Rhedeg i Parys Llwyd Owen - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Rhedeg i Parys Llwyd Owen - Siop y Pethe

Rhedeg i Parys Llwyd Owen

£8.99

ISBN: 9781784619510 (1784619515)
Publication Date: 05 November 2020
Publisher: Y Lolfa
Format: Paperback, 195x132 mm, 224 pages
Language: Welsh

After finding out they are expecting a baby, a young couple escape from north Wales to start a new life in Cardiff. Budding detective Sally Morris is employed by the frantic family to look for their daughter, starting a dangerous adventure to the dark underbelly of the city, west Wales tourism, and, ultimately, to the copper mountain's rotten core.

Ar ôl darganfod eu bod yn disgwyl babi, mae cwpwl ifanc yn dianc o ogledd Cymru ac yn dechrau bywyd newydd yng Nghaerdydd. Caiff y darpar dditectif Sally Morris ei chyflogi gan y teulu gofidus i chwilio am eu merch gan ddechrau ar antur gyffrous a pheryglus sy’n ei harwain i isfyd tywyll y brifddinas, diwydiant twristiaeth Aberaeron ac i galon lwgr y mynydd copr.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75