Sold out
Rheswm a Rhyddid - E. Gwynn Mathews - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Rheswm a Rhyddid - E. Gwynn Mathews - Siop y Pethe

Rheswm a Rhyddid - E. Gwynn Mathews

£7.99

The main focus of this volume is the Enlightenment, the conceptional revolution that set the foundation of the values and politics of the modern era and is the hypothetical basis of the Liberal state. With Liberal values under threat in many parts of the Western world - from the USA of Donald Trump to the Britain of Dominic Cummings - it is a current and relevant topic.

Prif ffocws y gyfrol yw ymateb i'r Oleuedigaeth, y chwyldro syniadaethol a osododd sail ar gyfer gwerthoedd a gwleidyddiaeth y cyfnod modern ac sy'n sylfaen ddamcaniaethol i'r wladwriaeth Ryddfrydol. Gyda gwerthoedd Rhyddfrydol o dan fygythiad mewn sawl rhan o'r gorllewin - o America Donald Trump i Brydain Dominic Cummings - mae'n bwnc cyfoes a pherthnasol.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75