Skip to product information
1 of 1

Rhyw Flodau Rhyfel - Llŷr Gwyn Lewis

Rhyw Flodau Rhyfel - Llŷr Gwyn Lewis

Regular price £8.95
Regular price Sale price £8.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr am hanes, rhyfel a theithio gan yr awdur, y bardd a'r darlithydd Llŷr Gwyn Lewis. Dyma blethiad hyfryd o ffaith a ffuglen a'i chanolbwynt ar y cof a sut yr ydym ni'n coffáu. Trwy bytiau cofiannol, ysgrifau taith, ffotograffau, dyddiaduron, cofnodion a llenyddiaeth cawn gydgerdded â'r awdur rhwng cwsg ac effro ar hyd llwybrau'r cof a'r dychymyg.

English Description: A book about history, war and travel by author, bard and lecturer Llŷr Gwyn Lewis. This is a perfect blend of fact and fiction and focuses mainly on memory and how we commemorate. Through biographical anecdotes, travel essays, photographs, diary extracts and literature we accompany the author on a journey between stir and slumber on the paths of memory and imagination.

ISBN: 9781847718815

Awdur/Author: Llŷr Gwyn Lewis

Cyhoeddwr/Publisher: Y Lolfa

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2014-06-30

Tudalennau/Pages: 192

Cyfnod Allweddol/Key Stage: N/A

View full details