Sold out
Rhywle yn Ffrainc - Detholiad o Ddyddiadur Milwr yn y Rhyfel Mawr - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Rhywle yn Ffrainc - Detholiad o Ddyddiadur Milwr yn y Rhyfel Mawr - Siop y Pethe

Rhywle yn Ffrainc - Detholiad o Ddyddiadur Milwr yn y Rhyfel Mawr

£6.50
Tom Price of Blaenau Ffestiniog was very reluctant to talk to his family about his experiences in the Great War, 1914 to 1918, as were many of his contemporaries who saw active service. But in the early 1960s, after five decades, his family succeeded in persuading him to record part of his story.

Fel llawer milwr arall welodd wasanaeth yn rhyfel mawr 1914 i 1918, amharod iawn oedd Tom Price o Flaenau Ffestiniog i sôn am ei brofiadau wrth ei deulu. Ond tua dechrau chwedegau'r ganrif ddiwethaf, gyda hanner cant o flynyddoedd wedi mynd heibio, llwyddodd ei blant i'w berswadio i ysgrifennu peth o’i hanes.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75