Siop y Pethe

Safon Uwch Addysg Gorfforol - Modiwl AG1. Gwella Perfformiad Mewn Addysg Gorfforol/A Level Physical Education - Module PE1. Improving Performance in Physical Education (CD-ROM)

Safon Uwch Addysg Gorfforol - Modiwl AG1. Gwella Perfformiad Mewn Addysg Gorfforol/A Level Physical Education - Module PE1. Improving Performance in Physical Education (CD-ROM)

Regular price £9.95
Regular price Sale price £9.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Adnodd dwyieithog arlein ar gyfer Addysg Gorfforol Safon Uwch. Hwn yw'r modiwl cyntaf o bedwar ac mae'n helpu i gefnogi agwedd Proffil Perfformiad Personol AG1 ym manyleb newydd y cwricwlwm ar gyfer 2009-10, yn ogystal ag AG2 yn y fanyleb gyfredol. Ar gael oddi wrth Ganolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE. Ffôn: 01554 880 888. www.gcad-cymru.org.uk/vtc/tinopolis/pe1/

English Description: A bilingual online resource for A-Level Physical Education. This first module out of four helps to support the Personal Performance Profile aspect of PE1, in the new 2009-10 curriculum specification along with PE2 from the current specification. Available from Tinopolis Centre, Park Street, Llanelli, SA15 3YE. Tel: 01554 880 888. www.gcad-cymru.org.uk/vtc/tinopolis/pe1

ISBN: 9781847130235

Cyhoeddwr/Publisher: Gw. Disgrifiad/See Description

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2009-02-06

Tudalennau/Pages: 0

Iaith/Language: BI

Argaeledd/Availability: Available from publishers only

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 5

View full details