Skip to product information
1 of 1

Sebon (Pecyn) - Ann Lewis, Helen Morgans, Helen Hollyman, Andrew Shurey

Sebon (Pecyn) - Ann Lewis, Helen Morgans, Helen Hollyman, Andrew Shurey

Regular price £36.00
Regular price Sale price £36.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Pecyn amlgyfrwng diddorol yn cynnwys dwsin o lyfrau hawdd-eu- darllen, ynghyd â dau dâp sain i gyd-fynd â'r llyfrau, yn darlunio sefyllfaoedd real plant yn eu harddegau, gan drafod cwestiynau a phroblemau sy'n peri pryder iddynt, ar gyfer disgyblion Ail Iaith Cyfnodau Allweddol 3 a 4, Lefelau 1-4.

English Description: An interesting multimedia pack comprising a dozen easy-to-read booklets, together with audio tapes which complement the booklets, portraying real-life teenage situations and discussing questions and problems that cause them concern, for Key Stage 3 and 4 Welsh Learner pupils, Levels 1-4.

ISBN: 9781903404003

Awdur/Author: Ann Lewis, Helen Morgans, Helen Hollyman, Andrew Shurey

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg G.Ap

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2000-06-02

Tudalennau/Pages: 0

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Out of print

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 3 & 4

View full details