Sold out
Seren Swynol - (Available for purchase in the shop only - see below) - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Seren Swynol - (Available for purchase in the shop only - see below) - Siop y Pethe

Seren Swynol - (Available for purchase in the shop only - see below)

£35.99

 

Sylwch - Nid yw'r eitem hon ar gael i'w phrynu ar-lein. Mae rhaid prynu'r Seren Swynol yn y siop. Cysylltwch a ni os hoffech i ni gadw un i chi yn y siop.

01970 617120 / Facebook/Instagram - Siop y Pethe

*STOC CYFYNGEDIG AR GAEL - ARCHEBWCH NAWR YN BAROD AM NADOLIG*

Please note - This item is not available for purchase online. The Seren Swynol must be purchased in the shop. Contact us if you would like us to reserve one.

01970 617120 / Facebook/Instagram - Siop y Pethe

*LIMITED STOCK AVAILABLE - PURCHASE NOW IN TIME FOR CHRISTMAS*

Y Seren Swynol yw’r tegan cerddorol Cymraeg cyntaf yn y byd sydd wedi dal sylw babanod, plant, rhieni, oedolion o bob oed a dysgwyr ar draws y byd i gyd ers 2017.

Mae’r 5 can ar y Seren Swynol wedi dod syth oddi ar Cwm-Rhyd-Y-Rhosyn:-

  • Bwrw Glaw yn Sobor Iawn;
  • Dau Gi Bach;
  • Gee Ceffyl Bach;
  • Tŷ Bach Twt;
  • Mam Wnaeth Got i mi.

Ymunwch gyda ni ar ein siwrne i ddysgu trwy chwarae – rydym ni’n edrych ymlaen yn fawr i weld y Seren Swynol yn eich cartrefi! Cofiwch rannu eich fideos a’ch lluniau gyda ni ar ein cyfryngau cymdeithasol.


  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75