Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Seren Wib a Chaneuon Eraill - Nia Wyn Jones, Iwan Hughes

Product Description

ISBN: 9781910594704Publication Date: May 2019 Publisher: Cyhoeddiadau Sain
Format: Paperback
Language: Welsh

Description
A collection of 7 songs for soloists and duetists, parties and choirs. Two songs, namely 'Seren wib' and 'O law i law' have been chosen as test pieces in the 2020 Denbighshire Urdd National Eisteddfod, and it is anticipated that the other songs will also enjoy extensive use.

7 o ganeuon amrywiol ar gyfer unawdwyr, deuawdwyr, partion a chorau. Mae dwy gân, sef 'Seren Wib', ac 'O law i law' wedi'u dewis yn ddarnau gosod ar gyfer cystadlaethau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2020, a'r gobaith yw y bydd gweddill y caneuon yn mwynhau defnydd helaeth.
£9.99
Maximum quantity available reached.

Related Products