Sgôr (Nofel T) - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Sgôr (Nofel T) - Siop y Pethe

Sgôr (Nofel T)

£3.95
A novel for teenagers about a young boy from North Wales who moves to West Wales with his family where he has to face various difficulties as he tries to be accepted by his peers; the novel is the result of collaboration between an experienced author and six Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi pupils. Originally published in 2002. Tir na n-Og Award winner 2003.

Nofel i'r arddegau am fachgen ifanc o ogledd Cymru sy'n symud i fyw i orllewin Cymru gan wynebu anawsterau amrywiol wrth iddo geisio cael ei dderbyn gan ei gyfoedion; mae'r nofel yn ffrwyth cydweithio rhwng awdures brofiadol a chwech o ddisgyblion Ysgol Gyfun Dyffryn Teifi. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2002. Enillydd gwobr Tir na n-Og 2003.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75