Skip to product information
1 of 1

Shaping the Wild - Wisdom from a Welsh Hill Farm - David Elias

Shaping the Wild - Wisdom from a Welsh Hill Farm - David Elias

Regular price £18.99
Regular price Sale price £18.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Yn aml, ystyrir dulliau ffermio yn rhai niweidiol i fyd natur a'r amgylchedd, yn creu gwrthdaro rhwng y rhai sydd am warchod bywyd gwyllt a ffermwyr sy'n dibynnu ar y tir. Yn ei gyfrol gyntaf, afaelgar, mae'r cadwriaethwr David Elias yn archwilio fferm unigol yn Eryri i ddarganfod yr hyn y gellir ei ddysgu am wironedd anodd cyfuno ffermio mynydd a gofalu am fyd natur.

English Description: Farming methods are often viewed as harmful to nature and the environment, causing friction between those wanting to protect wildlife and farmers who depend upon the land. In this captivating début, conservationist David Elias explores a singular farm in Eryri to discover what it can tell us about the gritty reality of trying to reconcile hill farming and caring for nature.

ISBN: 9781915279347

Awdur/Author: David Elias

Cyhoeddwr/Publisher: Calon

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-04-27

Tudalennau/Pages: 240

Iaith/Language: EN

Cyfnod Allweddol/Key Stage: X

View full details