Sold out
Smot - Ble Mae'r Cywion Bach Melyn? - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Smot - Ble Mae'r Cywion Bach Melyn? - Siop y Pethe

Smot - Ble Mae'r Cywion Bach Melyn?

£6.99

ISBN: 9781785622908

Publication Date June 2019

Publisher: Gwasg Gomer, Llandysul

Format: Hardback

Language: Welsh

 

Smot has lost his friend Little Chick! Look behind the fluffy flaps to see where Little Chick is hiding, and learn about colours on the way. This is the perfect book to introduce children to the world of Smot, and the strong felt flaps are perfect to develop children's fine motor skills. Enjoy discovering what's behind the flaps time after time.

Mae Smot wedi colli ei ffrind Cyw Bach! Edrychwch y tu ôl i'r llabedi fflwfflyd i weld ym mhle mae Cyw Bach yn cuddio, a dysgwch am liwiau ar y ffordd. Dyma'r llyfr perffaith i gyflwyno plant i fyd Smot, ac mae'r llabedi brethyn cryf yn ddelfryfol i ddatblygu medrusrwydd mewn plant. Mwynheuwch ddarganfod beth sydd y tu ôl i'r llabed tro ar ôl tro.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75