Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

So You Think You Know Welsh Rugby? - Welsh Rugby Quiz

So You Think You Know Welsh Rugby? - Welsh Rugby Quiz

Regular price £3.95
Regular price Sale price £3.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
Everyone in Wales think they know it all when it comes to the oval ball! This is a chance to see if you really do. Each round of this book can be considered as an individual quiz with the questions getting more difficult as you progress through the book. A new, updated edition.

Mae pawb yng Nghymru yn credu eu bod nhw'n gwybod y cwbwl am y bêl hirgron! Dyma gyfle i brofi'ch gwybodaeth chi! Ceir yn y gyfrol hon gyfres o gwisiau, gyda'r cwestiynau yn mynd yn anoddach wrth fynd o'r cyntaf i'r olaf. Argraffiad newydd wedi'i ddiweddaru.
View full details