Skip to product information
1 of 1

Storïau Duw - Llyfr 1 - John Settatree

Storïau Duw - Llyfr 1 - John Settatree

Regular price £8.99
Regular price Sale price £8.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Deuddeg o sesiynau dysgu parod i'w defnyddio am y Beibl, ar gyfer ieuenctid 11-16 oed, ynghyd â gêmau a dramâu, a nifer o syniadau ychwanegol am bethau i'w gwneud gyda'ch grŵp ieuenctid. Cyhoeddwyd gan Gyhoeddiadau'r Gair mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Plant ac Ieuenctid Eglwys Bresbyteraidd Cymru. Ceir yma drosolwg o'r Efengyl, a gwersi o fywydau Moses a Phedr.

English Description: Twelve Biblical sessions prepared for 11-16 year-olds, including games and dramas and other ideas for activities to be carried out with youth groups. Published by Cyhoeddiadau'r Gair in co-operation with the Youth and Children's Service of the Presbyterian Church of Wales. This volume outlines the Gospel, and includes lessons learnt from the lives of Moses and Peter.

ISBN: 9781859946442

Awdur/Author: John Settatree

Cyhoeddwr/Publisher: Cyhoeddiadau'r Gair

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2009-03-12

Tudalennau/Pages: 72

Iaith/Language: CY

Argaeledd/Availability: Available

X

View full details