Taith Ryfeddol a Gwyrthiol Ffredi Yates - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Taith Ryfeddol a Gwyrthiol Ffredi Yates - Siop y Pethe

Taith Ryfeddol a Gwyrthiol Ffredi Yates

£6.99

ISBN: 9781913245245 (1913245241)
Publication Date: 02 April 2021
Publisher: Atebol
Illustrated by Rob Biddulph
Adapted/Translated by Endaf Griffiths
Format: Paperback, 198x130 mm, 272 pages
Language: Welsh

Facts mean everything to 11 year old Ffredi Yates. When his grandmother dies and he learns that his biological father is still living in south Wales, he decides to follow the facts. Together with his best friends Ben and Ianto, he steals away on the adventure of a lifetime (or at least the summer holidays) to look for his father.

Ffeithiau yw popeth i Ffredi Yates, bachgen 11 oed. Ar ôl i’w fam-gu farw ac iddo ddarganfod bod ei dad biolegol yn parhau i fyw yn ne Cymru, mae’n penderfynu dilyn y ffeithiau. Ynghyd â’i ffrindiau gorau Ben a Ianto, mae’n sleifio i ffwrdd ar antur oes (neu o leiaf, gwyliau’r haf) i chwilio am ei dad.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75