The Adventures and Vagaries of Twm Shon Catti

Product Description
A light-hearted mother, a free-spirited noble patron and a blushing young sweetheart-young Twm Shôn Catti from Tregaron has it all. But one day, his mischievous temper gets the better of him and he is forced to become an outlaw. A new edition of a novel of a novel first published in 1828, with an introduction by Rita Singer.

Gyda mam ysgafn-galon, noddwraig hael a chariad annwyl, mae bywyd y Twm Shôn Cati ifanc yn braf iawn. Ond un diwrnod, mae ei fethiant i reoli ei dymer wyllt yn ei orfodi i droi yn herwr. Argraffiad newydd o nofel a gyhoeddwyd gyntaf yn 1828, gyda rhagymadrodd gan Rita Singer.
£11.99
Maximum quantity available reached.