Skip to product information
1 of 1

The Dulas Valley Victory

The Dulas Valley Victory

Regular price £9.00
Regular price Sale price £9.00
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781845242923 (1845242920)Publication Date: April 2019 Publisher: Gwasg Carreg Gwalch
Format: Paperback, 215x138 mm, 175 pages

Language: English

During the late 1960's the Dulas Valley in central Wales was threatened with being flooded to provide for increasing water demands in England. A few years earlier, the residents of Capel Celyn in Meirionnydd were cruelly ejected from their homes when the Tryweryn Valley was flooded. This book shows how the people of the Dulas Valley fought to save their community and homes.

Yn ystod y 1960au, roedd Cwm Dulas yn wynebu cael ei foddi gan ddŵr er mwyn cyfarfod a galw am ddŵr i Loegr. Rai blynyddoedd ynghynt, cafodd trigolion Cwm Celyn ym Meirionnydd eu gyrru o'u cartrefi pan foddwyd Cwm Tryweryn. Dyma hanes sut y brwydrodd trigolion Cwm Dulas i achub eu cymuned a'u cartrefi.

View full details