Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

The Owl House - Daniel Butler

Product Description

ISBN: 9781781725061 (1781725063)
Publication Date: 27 November 2020
Publisher: Seren
Format: Hardback, 208x135 mm, 240 pages
Language: English

The story of Daniel Butler's relationship with two barn owls which, unusually, nested at his ancient farmhouse in rural mid Wales. His close observation of the birds lead Butler to consider the condition of barn owls – one the the UK's most popular birds. He argues they are a cypher for changes in rural Britain, in a fine piece of pastoral writing.

Hanes perthynas Daniel Butler gyda dwy dylluan wen a fu'n nythu yn ei ffermdy hynafol yng nghanolbarth Cymru. Wrth iddo sylwi'n fanwl arnynt, arweiniwyd Butler i ystyried amgylchiadau ac amodau byw y dylluan wen - un o adar mwyaf poblogaidd y Deyrnas Unedig. Mewn darn o lenyddiaeth swynol, mae Butler yn dadlau bod yr adar yn arwyddo newid yng nghefn gwlad Prydain.

£12.99
Maximum quantity available reached.