Skip to product information
1 of 1

The Welsh Law Of Women

The Welsh Law Of Women

Regular price £24.99
Regular price Sale price £24.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
This volume comprises six studies dealing with various aspects of Welsh material relating to the law of women, texts of three versions of the tractate (one in Latin and two, both based on manuscripts not previously printed, in Welsh) with English translations, a glossary, and indexes. Morfydd E. Owen's preface surveys work in the field since 1980.

Cyfrol yn cynnwys chwe astudiaeth yn trafod agweddau amrywiol ar ddeunydd Cymraeg sy'n ymwneud â chyfraith gwragedd, testun tair fersiwn o'r traethawd (un yn Lladin, ynghyd â dau yn Gymraeg sydd wedi'u seilio ar lawysgrifau nas cyhoeddwyd cyn hyn), gyda chyfieithiadau Saesneg, geirfa a mynegeion. Mae rhagair Morfydd E. Owen yn cynnig arolwg o ymchwil yn y maes ers 1980.
View full details