Those Who Know - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Those Who Know - Siop y Pethe

Those Who Know

£8.99

ISBN: 9781912534258 (1912534258)
Publication Date: 16 October 2020
Publisher: Dome Press
Format: Paperback, 198x129 mm, 458 pages
Language: English

Harry Probert-Lloyd has inherited the estate of Glanteifi and appointed his assistant John as under-steward. But his true vocation, to be coroner, is under threat. Against his natural instincts, Harry must campaign if he is to be voted as coroner permanently by the local people, but politicking is not his strength.

Etifeddodd Harry Probert-Lloyd ystad Glanteifi, ac apwyntiodd John, ei gynorthwy-ydd, yn is-stiward. Ond mae gwir alwedigaeth Harry - sef bod yn grwner - dan fygythiad. Rhaid iddo, yn erbyn ei reddf naturiol, ymgyrchu os yw am gael ei ethol yn grwner gan y trigolion lleol, ond nid yw gwleidydda yn ei natur.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75