Skip to product information
1 of 1

Tolerant Nation? A - Exploring Ethnic Diversity in Wales

Tolerant Nation? A - Exploring Ethnic Diversity in Wales

Regular price £16.99
Regular price Sale price £16.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Astudiaeth o amrywiaethau ethnig yng Nghymru yn yr 19eg a'r 20fed ganrif, sef casgliad o 13 erthygl gan 10 cyfrannwr yn adlewyrchu amrywiol agweddau ar bynciau megis ffoaduriaid, hiliaeth a chyfraniad lleiafrifoedd ethnig i fywyd economaidd, cymdeithasol, crefyddol a diwylliannol Cymru. 1 map.

English Description: An exploration of ethnic diversity in Wales in the 19th and 20th centuries, being a collection of 13 essays by 10 contributors reflecting aspects of various issues such as refugeeism, racism and the contribution of ethnic minorities to Welsh economic, social, religious and cultural life. 1 map.

ISBN: 9780708317594

Cyhoeddwr/Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2003-01-28

Tudalennau/Pages: 244

Iaith/Language: EN

Argaeledd/Availability: Out of Stock - Reprint Under Consideration

View full details