Skip to product information
1 of 1

Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Hunanymwybyddiaeth a Hunan-Barch - Alex Kelly

Trin a Thrafod i Blant: Datblygu Hunanymwybyddiaeth a Hunan-Barch - Alex Kelly

Regular price £42.99
Regular price Sale price £42.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr gwaith proffesiynol i helpu addysgwyr a therapyddion sy'n darparu grwpiau sgiliau cymdeithasol â sgiliau perthynas i blant ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol. Mae'r adnoddau’n cynnwys fframwaith asesu, ffurflenni cynllunio a gwerthuso a chynllun ymyrraeth dros dri thymor i ysgolion.

English Description: Professional workbook to assist educators and therapists who provide social skills groups with relationship skills for children with social, emotional and behavioural difficulties. Resources include an assessment framework, plan and appraisal forms and an intervention plan over three school terms.

ISBN: 9781783904150

Awdur/Author: Alex Kelly

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-03-06

Tudalennau/Pages: 226

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2023-03-02

View full details