Skip to product information
1 of 1

Trin a Thrafod i Bobl Ifanc: Datblygu Sgiliau Cyfathrebu Cymdeithasol ac Emosiynol - Alex Kelly, Brian Sains

Trin a Thrafod i Bobl Ifanc: Datblygu Sgiliau Cyfathrebu Cymdeithasol ac Emosiynol - Alex Kelly, Brian Sains

Regular price £42.99
Regular price Sale price £42.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Llyfr gwaith proffesiynol i helpu addysgwyr a therapyddion sy'n darparu grwpiau sgiliau cymdeithasol â sgiliau perthynas i blant hŷn ac oedolion ifanc ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol neu ymddygiadol. Mae’r adnoddau’n cynnwys fframwaith asesu, ffurflenni cynllunio a gwerthuso a 37 o ganllawiau.

English Description: Professional workbook to assist educators and therapists who provide social skills groups with relationship skills for older children and young adults with social, emotional and behavioural difficulties. Resources include an assessment framework, plan and appraisal forms and 37 guidelines.

ISBN: 9781783904143

Awdur/Author: Alex Kelly, Brian Sains

Cyhoeddwr/Publisher: Canolfan Peniarth

Dyddiad Cyhoeddi/Publication Date: 2023-03-06

Tudalennau/Pages: 246

Cyfnod Allweddol/Key Stage: 2023-05-04

View full details