Skip to product information
1 of 1

Two Faces

Two Faces

Regular price £4.99
Regular price Sale price £4.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A drama that explores our use of social media. The internet provides us with an opportunity to make the best of ourselves - pretty selfies, smart remarks and thousands of friends. But what is the relationship between web and real life? Is everyone telling lies on the web, and what happens when those lies turn to dangerous deceptions?

Drama sy'n archwilio ein defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol. Mae'r we yn rhoi'r cyfle i ni wneud y gorau o'n hunain - hunluniadau del, sylwadau clyfar a miloedd o ffrindiau. Ond beth yw perthynas y we gyda bywyd go iawn? A ydy pawb yn dweud celwyddau ar y we, a beth sy'n digwydd pan fo celwydd golau'n troi'n dwyll peryglus?
View full details