New
Yr Ugeinfed Ganrif - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Yr Ugeinfed Ganrif - Siop y Pethe

Yr Ugeinfed Ganrif

£30.00

ISBN: 9781912173013 Publication Date August 2017
Publisher: Gwasg Pantycelyn, Caernarfon
Edited by John Gwynfor Jones, Marian Beech Hughes Format: Hardback, 217x157 mm, 560 pages
Language: Welsh

Description
The fourth volume in a series relating the history of Welsh Calvinsitic Methodism. This final volume concentrates on the story of the Welsh Presbyterian Church from the beginning of the First World War until the early years of the 21st century, through essays by various prominent ministers, theologians and scholars. A valuable bibliography and index are also included.

Y bedwaredd gyfrol yng nghyfres Hanes Methodistiaeth Galfinaidd Cymru. Mae'r gyfrol olaf hon yn canolbwyntio ar hanes Eglwys Bresbyteraidd Cymru o ddechrau'r Rhyfel Byd Cyntaf hyd at flynyddoedd cynnar yr unfed ganrif ar hugain, mewn traethodau swmpus gan nifer o weinidogion, diwinyddion ac ysgolheigion amlwg. Cynhwysir hefyd lyfryddiaeth a mynegai gwerthfawr.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75