Vega - Ann Thomas - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Vega - Ann Thomas - Siop y Pethe

Vega - Ann Thomas

£22.50

Ynys fechan yw Vega y mwyaf ymhlith 6,500, y cyfan o fewn tafliad carreg ir cylch Arctig 12 milltir oddiar arfordir Norwy. Ynysoedd unigryw ac or herwydd yn safle Treftadaeth ein Byd. Mae yno fynyddoedd ysgythrog Trollvasstinden a Gullsvagsfellet, corsydd gwlyb, palmentydd calchog a glan y môr carregog a thywodlyd. Yn ystod misoedd yr haf ac yng ngwres yr haul parhaol mae bywyd gwyllt ym mhob twll a chornel a digon o gyfle i arlunio yn y maes. Maer llyfr yn cofnodi y blodau mewn pensil a dyfrliw, sylwadau amdanynt a cip olwg ar y bywyd gwyllt syn digwydd taro heibio wrth i Ann arlunio yn y maes.

Cafodd Ann wahoddiad i gyhoeddi llyfr ar gyfer agoriad swyddogol Canolfan Dreftadaeth newydd sbon Vega. Cyfle i ddweud diolcham anturiaethau lu yng nghwmni rhai or ynyswyr. Mae merched yr ynysoedd hyd heddiw yn gofalu am hwyaden fôr hollol wyllt yr Hwyaden fwythblu sef Eider Duck. Maent yn paratoi nyth gwymon iw denu or cefnfor ai diogelu rhag ddyfrgwn, mink a creyrod. Ar ddiwedd y tymor nythu cesglir y plu meddal or nyth i wneud cwilt cynnes drudfawr. Gwaith llafurus dros ben a chyfraniad y gwragedd yn allweddol i economi bregus y cartref yn y gorffennol. Arferai y dynion rwyfo mewn cwch agored i bysgota yn yr Arctig ar Ynysoedd Lofoten- mordaith a gymerai 10 niwrnod. Dyma wir ystyr byw ar y dibynyn y gogledd pell.

Dyma lyfr gwahanola diddorol iawn. Mae Ann Thomas o Ddolgellau yn naturiaethwr craff ac yn artist dawnus, ar hyn sydd yn y llyfr yw oddeutu 75 o luniau a thudalennau o nodiadau mewn Norwyeg a Saesneg, ac ambell air yma ac acw yn Gymraeg, yn trin a thrafod y blodau a byd natur yr ynys

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75