New
Wales Tourist Map - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Wales Tourist Map - Siop y Pethe

Wales Tourist Map

£3.99
A detailed, 5 miles/8km to the inch map of Wales and the borders for tourists denoting main roads and 'off the beaten track' routes, national parks, beach information, forests and historic sites, town plans and 14 easy-to-follow car tours.

Map manwl, 5 milltir/8km i'r fodfedd o Gymru a'r Gororau ar gyfer ymwelwyr, yn dynodi priffyrdd a llwybrau llai, parciau cenedlaethol, gwybodaeth am draethau, coedwigoedd a safleoedd hanesyddol, mapiau trefol a 14 o deithiau car.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75