Weatherman Walking - The Welsh Coast - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Weatherman Walking - The Welsh Coast - Siop y Pethe

Weatherman Walking - The Welsh Coast

£9.99

ISBN: 9781912631216 (1912631210)
Publication Date: 10 June 2021
Publisher: Y Lolfa
Format: Paperback, 210x120 mm, 160 pages
Language: English

English Book of the Month: July 2021

15 guided walks (4-9 miles each) along the Wales Coast Path, as undertaken by Derek in the 12th series of 'Weatherman Walking', broadcast by the BBC in spring 2019. Each walk includes route map, directions, beautiful photographs of the views, interesting information about landmarks and features of note on each walk.

Casgliad o 15 taith gerdded (4-9 milltir o hyd) ar hyd Llwybr Arfordir Cymru yr ymgymerodd Derek Brockway â hwy yn ystod ei 12fed cyfres 'Weatherman Walking', ac a ddarlledwyd gan y BBC yn ystod gwanwyn 2019. Mae pob taith yn cynnwys map, cyfarwyddiadau, ffotograffau hardd o'r golygfeydd a gwybodaeth ddifyr am fannau o ddiddordeb a nodweddion arbennig ar hyd y daith.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75