Skip to product information
1 of 1

It's Wales: Welsh Songs

It's Wales: Welsh Songs

Regular price £3.95
Regular price Sale price £3.95
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
A handy booklet presenting 28 popular Welsh songs, being folk songs, modern songs and the Welsh national anthem, including guitar chords and English translations.

Llyfryn hylaw yn cyflwyno 28 o ganeuon poblogaidd Cymraeg, yn alawon gwerin, caneuon cyfoes a'r anthem genedlaethol, ynghyd â chordiau gitâr a chyfieithiadau Saesneg.
View full details