Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Pen-Blwydd Nima

Product Description
A book to introduce 3-5 year old children to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. This time, Noa and his friends arrange a surprise birthday party for Nima based on celebrations in their birth countries.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd o'u cwmpas yn ogystal â hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y tro hwn mae Noa a'i ffrindiau yn trefnu parti pen-blwydd syrpreis i Nima yn seiliedig ar ddathliadau yn eu gwledydd genedigol.
£2.99
Maximum quantity available reached.

Related Products