Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Yn y Parc - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Yn y Parc - Siop y Pethe

Cyfres Wyt Ti'n Gwybod?: Yn y Parc

£2.99
A book to introduce children 3-5 year olds to a range of interesting facts in order to stimulate their curiosity about the world around them as well as promoting their desire to search for all sorts of information. This time we visit the park during the changing seasons.

Llyfr i gyflwyno plant 3-5 mlwydd oed i ystod o ffeithiau diddorol er mwyn ysgogi eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o'u cwmpas yn ogystal ag hyrwyddo eu hawydd i chwilota am bob math o wybodaeth. Y tro hwn awn am dro i'r parc drwy'r tymhorau.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75