Skip to product information
1 of 1

Cyngor Llyfrau

Y Crocodeil Anferthol

Y Crocodeil Anferthol

Regular price £5.99
Regular price Sale price £5.99
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.
The enormous crocodile is a horrid, greedy brute who loves to guzzle up little boys and girls. But the other animals have had enough of his cunning tricks, so they all scheme to get the better of this foul fiend, once and for all! A Welsh adaptation of Roald Dahl's The Enormous Crocodile.

Mae'r crocodeil anferthol yn fwystfil barus, echrydus sy'n llowcio bechgyn a merched bach. Ond mae'r anifeiliaid eraill wedi cael digon ar ei driciau twyllodrus, felly maen nhw'n penderfynu cael y gorau ar y bwystfil, unwaith ac am byth! Addasiad Cymraeg o The Enormous Crocodile.
View full details