New
Cyfres Cynefin: 3 Y Fferm - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyfres Cynefin: 3 Y Fferm - Siop y Pethe

Cyfres Cynefin: 3 Y Fferm

£4.99
The third title in the Cynefin series, aimed at children and adults alike. This book deals with the wildlife that flourishes alongside farm animals and crops on Welsh farmland, from pasture to highland, describing the rich diversity of birds, insects, reptiles, plants and trees that makes the land in Wales so distinctive.

Y drydedd yn y gyfres o lyfrau sy'n archwilio cynefinoedd Cymru. Mae'r gyfrol yn canolbwyntio ar y bywyd gwyllt sy'n ffynnu ochr yn ochr â'r da byw a'r cnydau ar dir fferm Cymru, o'r glastir i'r ucheldir, gan ddisgrifio y cyfoeth o anifeiliaid, adar, trychfilod, ymlusgiaid, planhigion a choed sy'n gwneud tir Cymru mor nodedig.
  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75