Sold out
Cyflwyniad i Ymdopi ag Iselder - Siop y Pethe
Roll over image to zoom
Cyflwyniad i Ymdopi ag Iselder - Siop y Pethe

Cyflwyniad i Ymdopi ag Iselder

£4.99

ISBN: 9781784617646

Publication Date June 2019
Publisher: Y Lolfa, Tal-y-bont

Format: Paperback, 178x106 mm, 84 pages

Language: Welsh

Depression is the most common mental health condition worldwide and affects millions of people every year. But it can be treated effectively by cognitive behavioural therapy (CBT). This introductory book, written by experienced practitioners, explains what depression is, how it makes you feel and how you can learn to cope with it. A Welsh translation.

Iselder yw'r cyflwr iechyd meddwl amlycaf ledled y byd, ac mae'n effeithio ar filiynau o bobl bob blwyddyn. Ond gellir ei drin yn effeithiol gyda therapi ymddygiad gwybyddol (CBT). Mae'r llyfr rhagarweiniol hwn, gan ymarferwyr profiadol, yn egluro beth yw iselder, sut mae'n gwneud i chi deimlo a sut y medrwch ymdopi ag ef. Cyfieithiad Cymraeg.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75