Yr Anymwybod Cymreig - Llion Wigley - Siop y Pethe
Roll over image to zoom in
Yr Anymwybod Cymreig - Llion Wigley - Siop y Pethe

Yr Anymwybod Cymreig - Llion Wigley

£16.99

ISBN: 9781786834454 (1786834456)
Publication Date 03 July 2019
Publisher: Gwasg Prifysgol Cymru / University of Wales Press, Cardiff
Format: Paperback, 216x138 mm, 160 pages
Language: Welsh

A volume that discusses the history of ideas in Wales over 50 years between the end of the First World War and the death of the influential philospher J. R. Jones in 1970. It traces and analyses the reaction of Welsh authors and intellectuals to new ideas such as psychoanalysis and existensialism, in the fields of psychology and philosophy.

Mae'r llyfr hwn yn trafod hanes syniadau yng Nghymru dros hanner canrif rhwng diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf a marwolaeth yr athronydd dylanwadol J. R. Jones ym 1970. Mae'n olrhain ac yn dadansoddi ymateb awduron a deallusion Cymraeg i syniadau newydd, megis seicdreiddiad a dirfodaeth, ym meysydd seicoleg ac athroniaeth.

  • Delivery is standard £3.95, with FREE delivery for all orders over £75