Please Note: Due to the ongoing COVID19 situation deliveries may currently take longer than normal!
  •    New Books
  •    Sul y Mamau Greeting Cards

Y Gynghanedd Heddiw (Signed Copy)

Product Description

ISBN: 9781911584391 (1911584391)
Publication Date: December 2020
Publisher: Cyhoeddiadau Barddas 
Edited by Aneirin Karadog, Eurig Salisbury
Format: Paperback, 180x180 mm, 196 pages
Language: Welsh

An appealing, easy to read volume comprising a variety of essays, edited by Aneirin Karadog and Eurig Salisbury, celebrating the continuity and richness of 'cynghanedd' (Welsh strict metre) in current day Wales.

Beth yn union yw'r gynghanedd? A yw hi'n rhywbeth sy'n newid o genhedlaeth i genhedlaeth? Yn y gyfrol fywiog a deniadol hon ceir golwg fwy trylwyr, mwy amrywiol a mwy cyffrous nag erioed ar yr hyn yw’r gynghanedd, heddiw.

Maximum quantity available reached.

Siop y Pethe Launch | Tachwedd 2016

Popular Items

Welsh Adult Book of the Month

Mefus yn y Glaw

Product Description

ISBN: 9781912173389 (1912173387)
Publication Date 05 August 2020
Publisher: Gwasg y Bwthyn, Caernarfon
Format: Paperback, 203x132 mm, 168 pages
Language: Welsh

A lively and sensitive novel about friendship and the lives of older women. We follow a day in the life of Lili Daniels, a 50 year old authoress who is having difficulty in finding inspiration to write her fifth novel.

Nofel hwyliog a sensitif am gyfeillgarwch a sefyllfa merched hŷn. Rydym yn dilyn diwrnod ym mywyd Lili Daniels, awdures 50 oed, sy'n cael trafferth darganfod ei hawen a hithau'n ceisio ysgrifennu ei phumed nofel.

Maximum quantity available reached.

Lansiad Siop y Pethe - Tachwedd 2016