Skip to product information
1 of 1

A Destested Occupation?

A Destested Occupation?

Regular price £7.50
Regular price Sale price £7.50
Sale Sold out
Tax included. Shipping calculated at checkout.

ISBN: 9781845275563 (184527556X)
Publication Date 16 March 2016
Publisher: Gwasg Carreg Gwalch, Llanrwst
Format: Paperback, 214x136 mm, 144 pages
Language: English

They are the hidden army in what has been called a detested occupation. Throughout the nineteenth century, hundreds of women were in domestic service. But despite large numbers of women working for such a long period of history in mansions and estates of stature and significance, their story is seldom heard, and this book presents their history in the North Wales area, 1800-1930.

Trwy gydol y bedwaredd ganrif ar bymtheg, roedd cannoedd o ferched mewn gwasanaeth domestig. Ond er bod nifer fawr o ferched wedi gweithio mewn plastai ac ystadau o statws ac arwyddocâd, a hynny dros gyfnod hir mewn hanes, anaml iawn y clywir eu storïau, ac mae'r gyfrol hon yn adrodd eu hanesion yng ngogledd Cymru, 1800-1930.

View full details